Effect-Trade, s.r.o.
Staňkova 1322
530 02 Pardubice

effect@effect.cz
tel.: 466 613 613           
tel./fax: 466 613 595  
www.effect.cz

O nás

Společnost Effect-Trade, s.r.o. byla založena v roce 1996 s cílem vyplnit mezeru v trhu a poskytovat skutečně komplexní ekonomické služby pro podnikatele, nejdříve pouze v oblasti účetnictví, daní, mezd a personalistice, později i v dalších oblastech - ekonomických, finančních, majetkových, právních a poradenských. Postupně se klientela z původních několika podnikatelských subjektů rozrostla na současnou více než stovku klientů.

Tohoto cíle dosahujeme zejména tím, že:
 • zabezpečíme ekonomiku a řízení firmy jinak

  Pouhé zpracování účetnictví nebo daňové evidence bez možnosti využití informací, které poskytují, je drahou a zatěžující zákonnou povinností každého podnikatele.

  Effect-Trade, s.r.o. kromě vlastního zpracování účetních, mzdových, daňových, personálních a dalších ekonomických agend, které je již samozřejmostí, zabezpečí podnikatelům dle jejich přání též právní, majetko-právní a smluvní servis i veškeré další administrativní agendy, a to včetně podání a projednání na příslušných institucích bez účasti klienta.

 • se odlišujeme od konkurence

  Tím, že kromě účetnictví poskytujeme takový rozsah služeb, aby naši klienti měli pro řešení celého komplexu ekonomických, účetních, mzdových, právních, majetkových a dalších oblastí pouze jednoho partnera - Effect-Trade,s.r.o. - který za ně připraví, zorganizuje, vyřídí a "oběhá" na úřadech vše potřebné.

  Tím, že kromě předání výsledků hospodaření, má klient možnost jejich pravidelného projednání a zhodnocení se specifikací návrhů a nápravných opatření tak, jak je to obvyklé v renomovaných společnostech.

  Také tím, že za klienta obstaráme všechny pochůzky a nepříjemná jednání na finančních úřadech, správě OSSZ, zdravotních pojišťovnách i jinde. Pokud jsou nezbytná jednání s dalšími odbornými partnery, jsou připravena a uskutečněna ve firmě v centru města.

  A také tím, že od nás klienti neodcházejí ke konkurenci, protože s nimi navazujeme dlouhodobé obchodně-partnerské vztahy, které v mnoha případech přecházejí ve vztahy přátelské.

  A navíc také tím, že jsme schopni převzít Vaši agendu od kteréhokoliv dne v průběhu roku.

 • za klienty zpracováváme, tiskneme a předkládáme
  • účetnictví nebo daňovou evidenci, vedení předepsaných účetních knih a evidencí,
  • veškerá daňová hlášení (DPH, silniční daň, daň z příjmu právnických a fyzických osob, daň ze závislé činnosti….),
  • doklady potřebné pro vznik a skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, platové výměry, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, výpovědi, dohody o ukončení pracovního poměru….) se všemi souvisejícími doklady pro zaměstnance, zaměstnavatele a příslušné instituce,
  • měsíční zpracování mezd vč. bankovních příkazů k úhradě předaných klientovi
  • přehledy a doklady požadované OSSZ, vč. přihlašování a odhlašování zaměstnanců,
  • přehledy a doklady požadované zdravotními pojišťovnami, vč. přihlašování a odhlašování aměstnanců,
  • veškerá hlášení o změnách v podnikání na ŽÚ, FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny
  • zřizování, změny a rušení živnostenských oprávnění,
  • zakládání společností, převody obchodních podílů, změny zápisů v obchodním rejstříku,
  • dokumenty související s konáním valných hromad, vč. notářských zápisů,
  • návrhy a vypracování obchodních smluv, návrhy na změny stávajících smluvních vztahů,
  • znalecké posudky,
  • žádosti o úvěr, podklady pro banku pro hodnocení ekonomické situace klienta v průběhu úěru apod.
 • naše služby jsou garantovány a pojištěny
  • zkušenostmi a profesionalitou svých zaměstnanců a smluvních partnerů,
  • pojištěním u České pojišťovny, a.s. proti škodám, které by klientům mohly být způsobeny účetní chybou – a to až do výše 1 000 000,- Kč,
  • trvalým rozvojem firmy pod stálým dohledem finančních úřadů, OSSZ a dalších institucí, které trvale kontrolují výsledky naší práce,
  • pokrokovým SW vybavením pro zpracování ekonomických agend, kde účetnictví je pouze základním prvkem, nad nímž pracuje nadstavba, poskytující našim klientům celou řadu informací pro lepší a snazší řízení jejich firem,
  • garance naší práce i práce spolupracujících právních partnerů, odborných konzultantů, auditorů, znalců
  • a dalších spolupracovníků je přímo součástí naší smlouvy uzavřené s klientem.
 • služby jsou cenově dostupné

  Garantujeme kvalitu, rychlost a komplexnost za normální cenu, dostupnou pro každého podnikatele.

  Ceník služeb je součástí smlouvy.


[CNW:Counter]