Effect-Trade, s.r.o.
Staňkova 1322
530 02 Pardubice

effect@effect.cz
tel.: 466 613 613           
tel./fax: 466 613 595  
www.effect.cz

Naše služby

Vychází z moderního přístupu k ekonomice a řízení firmy

Prosté zpracování účetnictví a mezd již rozhodně nestačí. Podnikateli musí být poskytnut celý soubor ekonomických, daňových, právních, majetko-právních a dalších souvisejících služeb a informací na jednom místě. Pouze zajištění vzájemné provázanosti jednotlivých oblastí řízení firmy umožní dosáhnout maximálního efektu při současné úspoře času podnikatele.

Podnikatelské subjekty jsou v současné době nuceny zkvalitňovat svoji produkci a poskytované služby tak, aby byly schopny obstát v konkurenčním prostředí. Znamená to prohlubovat specializaci a věnovat veškeré úsilí rozvoji vlastních podnikatelských aktivit. Jakákoliv jiná činnost, která s tímto podnikatelským zaměřením přímo nesouvisí, znamená časovou i psychickou zátěž, která navíc nepřináší patřičné efekty.

Společnost Effect-Trade, s.r.o., která se již dlouhou dobu specializuje na poskytování ekonomických služeb malým a středním firmám a podnikatelům, vnímá tento posun jak u svých klientů, tak v podnikatelském prostředí vůbec.

Proto reagujeme na měnící se potřeby podnikatelských subjektů a nabízíme jim vyřešení celého komplexu činností, které se netýkají přímo předmětu jejich podnikání, přesto však musí být zabezpečeny. Jsou-li zpracovány na odborné úrovni, mohou výrazně přispět k rozvoji firmy.

Našemu klientovi postačí znát pro řešení celé škály problémů pouze jednu telefonní, faxovou a e-mailovou linku - v ostatním se může spolehnout na nás.

Odlišují nás i Vás od konkurence

Poskytnou Vám komfort a zázemí při řešení Vašich problémů

Jsou garantovány a pojištěny

Jsou cenově dostupné

 


[CNW:Counter]