Effect-Trade, s.r.o.
Staňkova 1322
530 02 Pardubice

effect@effect.cz
tel.: 466 613 613           
tel./fax: 466 613 595  
www.effect.cz

Detaily

PREMIER system komplexně podporuje používání cizích měn v účetnictví ve všech směrech.

  • možnost evidence pokladny a banky v cizí měn - v dokladových řadách banky a pokladny je nutné nastavit evidenci těchto dokladových řad v cizí měně (viz. kap. "Dokladové řady")
  • vystavování dokladů v cizí měně - při vystavování dokladů v cizí měně stačí v levém dolním rohu obrazovky zvolit nabídku "Doklad v cizí měně" a program již nabídne výběr z kurzovního lístku a provede přepočet částky
  • automatizované účtování kurzových rozdílů - nastavením účtů pro kurzové zisky a ztráty (Správce-PŘG-Účetnictví) program automaticky při úhradách či platbách vypočítá kursový zisk či ztrátu a další položkou toto zaznamená do deníku
  • průběžný přepočet zůstatku v pokladně i v bance k aktuálnímu kurzu - v horním menu "Deník" se nabízí funkce "Přecenění poklady", program přecení stav poklady k zadanému kurzu
  • automatizované přecenění závazků a pohledávek ke konci účetního období dle jednotlivých faktur a jejich automatický přesun do nákladů, resp. výnosů. Sledování historie přeceňování konkrétní faktury
  • automatizované stahování kurzovního lístku přes internet, v případě používání aktuálního kurzu
  • tisk sestav s možností tisku v cizí měně a s přepočtem na zadaný kurz (obratová předvaha, hlavní kniha). U těchto sestav je ve volbě tisk možnost zadat tisk v cizí měně a možnost zadání konkrétního kurzu, ke kterému se stavy na sestavě automaticky přepočtou
  • rozdělení pohledávek a závazků v tuzemské a cizí měně možnost vytvoření sestavy dle cizích měn v modulu "Odběratelé/Dodavatelé - Přehledy pohledávek/závazků"
  • evidence zboží na skladě v cizích měnách , definování prodejních cen v cizí měně, hromadný přepočet nákupní ceny položek příjemky ke zvolenému kurzu, výdej zboží v cizí měně

 


[CNW:Counter]