Effect-Trade, s.r.o.
Staňkova 1322
530 02 Pardubice

effect@effect.cz
tel.: 466 613 613           
tel./fax: 466 613 595  
www.effect.cz

Vítáme Vás

Účetnictví, ekonomika a řízení firmy jinak

Prosté zpracování účetnictví a mezd již nestačí.

Podnikatel musí získat celý soubor ekonomických, daňových, právních, majetko-právních a dalších souvisejících služeb na jednom místě. Tím místem je Effect-Trade, s.r.o.

Pro řešení všech těchto problémů stačí klientovi znát pouze naši telefonní, faxovou a e-mailovou linku - v ostatním se může spolehnout na nás.

Služby nakoupené od externího dodavatele, tzv. outsourcing, mají mnoho výhod proti jejich zajištění vlastními silami:

Kupujete pouze službu, jakou potřebujete a v okamžiku, kdy ji potřebujete, tj. nemusíte trvale platit mzdy vlastních zaměstnanců,

Nakupujete od odborníků, kteří za Vás trvale sledují a garantují znalost celého komplexu oblastí přímo nesouvisejících s Vaším podnikáním,

V důsledku specializace a opakovanosti jsou služby poskytované externí specializovanou firmou levnější a rychlejší,

Nemusíte vychovávat, školit a platit vlastní účetní, právníky a další specialisty, zabezpečovat pro ně počítačové vybavení, kancelářské potřeby, odbornou literaturu, školení a platit jejich další režijní náklady,

Nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění ke mzdám svých zaměstnanců – faktura od externího dodavatele je levnější,

Řešíme za Vás personální zálohování – nemusíte se obávat nepřítomnosti své účetní z důvodu nemoci, dovolené či dalších překážek v práci,

Sami se nemůžete pojistit proti chybám ve vlastním účetnictví – naše firma je pojištěna proti škodám, které by způsobila svému klientovi do výše 1 000 000,- Kč.


[CNW:Counter]